Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö med och startar europeiskt nätverk för ekologisk mat

Växjö kommun är en av sju städer och kommuner som nu grundar nätverket Organic Cities Network Europe.

De andra är Paris i Frankrike, Wien i Österrike, Nürnberg i Tyskland, Corrence i Frankrike, Porec i Kroatien och Seeham i Österrike, samt organisationen Città del bio i Italien.

Syftet med nätverket är att främja ekologiskt jordbruk, ekologisk matproduktion och konsumtion av ekologisk mat. Målet är god, hälsosam, ekologisk mat för regionernas invånare. Nätverket kommer ha ett kontor i Bryssel som ska samköra olika städers arbete men också jobba för att organisationen ska påverka politiken, genom faktaunderlag och information. Första året är det Nürnberg som står för ordförandeskapet i nätverket.

Magnus P Wåhlin (MP), som andre vice ordförande i kommunstyrelsens organisations och personalutskott och Växjö kommuns representant i nätverket, säger att han ser fram emot att utbyta erfarenheter och sprida goda exempel. Växjö kommun har högt ställda mål kring maten och har kommit en bra bit på vägen, men här kan Växjö ta del av vad andra gör. Det kan till exempel handla om att nå våra mål kring Växjöbornas konsumtion och hur vi kan jobba mer tillsammans med våra invånare. Där kan vi lära oss mycket av hur andra gjort, säger Magnus P Wåhlin.

Att Växjö kommun finns med bland de sju städerna beror bland annat på utmärkselen Green Leaf Award 2018 som Växjö tilldelats och det årliga evenemanget MAT som väckt stort intresse i Europa.

Senast uppdaterad: 11 mars 2022