Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Mål för hållbart Växjö ska tas fram

Tillsammans tar vi nästa steg mot ett hållbart Växjö, för alla. Växjö kommun kommer att ta fram ett hållbarhetsprogram ”Hållbara Växjö 2030”. Det ska innehålla både en vision och mål till år 2030 för att lokalt bidra till att FN:s Agenda 2030 ska nås.

Växjö kommun har länge jobbat tillsammans och framgångsrikt mot en hållbar kommun. Nu tar vi nästa steg. Kommunstyrelsen har beslutat att påbörja arbetet med att ta fram ett hållbarhetsprogram för Växjö kommun. Arbetsnamnet är ”Hållbara Växjö 2030” och ska antas politiskt våren 2019.  

Programmet blir en lokal Agenda 2030 och arbetet utgår från FN:s Agenda 2030. Hållbarhetsprogrammet ska dels vara styrande för Växjö kommunkoncern, alltså både nämnder och kommunalt ägda bolag, men berör också hela samhället.  Programmet kommer att innehålla både en vision och mål till år 2030 för att öka samarbete och möjligheterna att lösa gemensamma utmaningar tillsammans inom Växjö kommunkoncern.  

Senast uppdaterad: 7 februari 2018