Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Två projekt får pengar från Klimatkonto

I år har Växjö kommun beslutat att 96 000 kronor ur Klimatkontot ska gå till ett projekt från Måltidsorganisationen för att minska matsvinnet och 35 000 kronor till ett projekt från kultur- och fritidsförvaltningen, Växjö stadsbibliotek för att öppna sinnet för alternativ till resande med hjälp av Virtual Reality-teknik.

Båda projekten är intressanta ur klimatsynpunkt. Det finns en stor potential för att minska matens klimatpåverkan genom att minimera matsvinn och därför är det viktigt att vår måltidsorganisation arbetar aktivt med det.
Det innovativa Virtual Reality-projektet är ett förslag från en invånare i kommunen. Det kommer att vara mycket intressant att följa, särskilt när det gäller informationsspridning om klimatfrågan.

Totalt kom det in sex ansökningar om medel från Klimatkontot. Beslutet togs av kommunstyrelsen den 6 mars.

Bakgrund om klimatkontot

Klimatkontot infördes 2010 och är ett gemensamt system inom Växjö kommun för att minska klimatpåverkan och nå målet om fossilbränslefri organisation. Förvaltningar och bolag betalar in en avgift baserat på de egna koldioxidutsläppen och kan sedan ansöka om medel för projekt för att minska utsläpp och energianvändning.

Senast uppdaterad: 11 mars 2022