Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommunkoncerns koldioxidutsläpp minskar rejält

Koldioxidutsläppen från Växjö kommunkoncerns verksamheter minskade med 790 ton från 2016 till 2017. Det motsvarar en minskning med 17 procent på ett år. Totalt släppte kommunorganisationen ut 3 830 ton koldioxid under 2017. Växjö kommun har som mål att kommunkoncernen ska bli fossilbränslefri senast 2020.

Arbetet för en fossilbränslefri kommunorganisation går åt rätt håll! Samtidigt har Växjö kommun som mål att kommunkoncernen ska bli fossilbränslefri senast 2020. Därför har kommunens bolag och förvaltningar mycket arbete kvar för att få ner de kvarvarande utsläppen.

Den största förklaringen till minskningen beror på att fossil diesel i större utsträckning ersatts med biodiesel (HVO) i både egna fordon och vid anläggningsarbeten på entreprenad. Även användningen av bensin har minskat medan användningen av etanol har ökat. Drivmedel till kommunens fordon och maskiner står för 15 procent av utsläppen.

Fjärrvärmeanvändningen står för den absolut största delen av kommunkoncernens utsläpp, trots att fjärrvärmen i Växjö nästan enbart består av skogsavfall. Målet för Växjö Energi är att göra hela fjärrvärmesystemet fossilbränslefritt till år 2020.

Växjö kommun har sedan 1999 årligen genomfört interna inventeringar av energi, drivmedel och resande för att följa utvecklingen mot klimatmålet.

Senast uppdaterad: 20 juni 2018