​Polisanmälningar av brott mot eldningsförbudet för ökad kunskap

Den stora risken för bränder gör att det råder eldningsförbud i Kronobergs län. För att göra människor uppmärksamma på förbudet och undvika bränder uppmanar nu kommunstyrelsens ordförande i Växjö, Anna Tenje (M), alla som ser att eldningsförbudet inte följs, att polisanmäla.

Ett uppdrag har också getts till kommunchefen att uppmana kommunens medarbetare att vara observanta och polisanmäla om de i tjänsten ser någon som eldar utomhus i exempelvis kommunens parker och på badplatser.

- Trots att informationen gått ut på flera sätt är vi många som ser människor grilla på engångsgrillar eller göra upp eld på andra sätt. Det har också skjutits fyrverkerier nära centrum. De som bryter mot förbudet vill ju inte göra sig skyldiga till en brand eller till att människor eller egendom skadas, men jag tror fortfarande många saknar kunskap. Genom att fler polisanmäler sprids också kunskapen om att de som bryter mot förbudet sätter människor i stor fara, säger Anna Tenje (M).

Brotten som är aktuella är brott mot ordningslagen, och om det orsakar brand allmänfarlig vårdslöshet. Om någon ser en person bryta mot eldningsförbudet kan en anmälan göras till polisen på nummer 114 14. Vid en pågående brand som spridit sig ska man istället ringa 112.

- Här vill vi också uppmana alla att vara noggranna med den exakta platsen för branden, så att Räddningstjänsten så snabbt som möjligt kan påbörja sitt arbete. Det bästa är att ta hjälp av mobiltelefonen så att du kan berätta exakt var du befinner dig, säger Anna Tenje.

Vad innebär eldningsförbud?
Eldningsförbudet innebär att det råder förbud mot allt uppgörande av öppen eld utomhus, även i iordninggjorda eldstäder på marken. Eldning med träkol och briketter är tillåten i camping-/trädgårdsgrillar på ben eller motsvarande anordning för matlagning som inte kan överföra värmen till brännbart underlag, under förutsättning att försiktighet iakttas. Vid eldningsförbud råder även förbud mot användning av pyroteknisk utrustning utomhus. (Länsstyrelsen Kronoberg)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juli 2018