Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Tillsynsbesök för lantbrukare skjuts fram till 2019

Den varma och torra sommaren har drabbat flera lantbrukare i kommunen. För att underlätta för dem har Växjö kommun bestämt sig för att skjuta fram alla planerade tillsynsbesök på lantbruk fram till årsskiftet.

Under hösten var 26 tillsynsbesök planerade, varav samtliga nu är framflyttade. Anledningen till att de planerade tillsynsbesöken skjuts fram är att ge kommunens lantbrukare utrymme och tid att återhämta sig från effekterna av torkan i sommar.

- Växjö kommun har under hela sommaren haft en dialog med våra lantbrukare om vad vi kan bistå dem med i den besvärliga situationen som uppstått. Vi anser att lösningen med framskjutna tillsynsbesök kan minska pressen på lantbrukarna under den här perioden, säger Tobias Adersjö (MP), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Nya planer i januari

I och med de framflyttade besöken kommer Växjö kommun i januari 2019 sätta sig ner och se över planeringen för lantbrukstillsyn. De berörda lantbrukarna som fått sina planerade besök framflyttade kommer då få information om nya datum och tider.

Om tillsynsarbetet vid lantbruk

Växjö kommuns miljö- och hälsoskyddsinspektörer genomför med olika kontrollintervall inspektioner vid kommunens lantbruk. Hur kontrollintervallerna läggs beror på djurantalet som finns hos den enskilda lantbrukaren.

Vid dessa besök kontrolleras bland annat gödselspridning och gödselförvaring, hantering och spridning av bekämpningsmedel samt övriga kemikalier och avfallshantering. Det kontrolleras även om cisterner innehållande brandfarliga vätskor eller spilloljor uppfyller kraven i lagstiftningen.

Senast uppdaterad: 22 augusti 2018