Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Arbetet med energi och klimat går åt rätt håll

Den årliga beräkningen av hur Växjö ligger till i förhållande till sina energi- och klimatmål är klar. Det har inte skett stora förändringar mellan 2016 och 2017 men resultaten pekar åt rätt håll. Bland annat är energianvändning per invånare den lägsta, sedan Växjö kommun började mätningarna år 1993.

Den statistik som tas fram varje år bygger på beräkningar av utsläpp från all fossil energi som används och alla fossila drivmedel som tankas innanför kommungränsen. Det är inte samma sak som Växjöbornas totala klimatpåverkan ur ett konsumtionsperspektiv, något som kommunen arbetar för att snart kunna få fram data på.

Några siffror

  • 67 procent av den totala energitillförseln är förnybar, målet är ett fossilbränslefritt Växjö, alltså 100 procent förnybar energi.
  • 25 procent av energin till transporter och arbetsmaskiner kommer från förnybar energi.
  • Koldioxidutsläppen per invånare har minskat med 58,4 procent mellan 1993 och 2017. Det kan jämföras med 57,5 procent år 2016.
Senast uppdaterad: 11 mars 2022