Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Årets landskapsvårdspris går till hästfolk och folkbildare

2018 års landskapsvårdspris delas mellan tre goda landskapsvårdare. Det stod klart idag efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Priset tilldelas Zenita Ekfeldt och Catarina Lönnberg som goda förebilder för skötsel av artrika naturbetesmarker med häst liksom för deras insatser med värdefulla slåtterängar. Dessa marker hyser en rik mångfald av örter och svampar liksom viktiga pollinatörer som fjärilar och bin.

- Naturbetesmarker och ängar är ett artrikt och vackert inslag i det småländska landskapet, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande. Hästarna blir allt fler och blir därför allt viktigare för att bevara traditionsrika, öppna landskap.

Priset tilldelas också Annchristin Nyström som kunskapsspridare och inspiratör som guidat många ut i naturen och visat upp den stora artmångfalden i allmänheten och svampfloran i synnerhet. Hon har dessutom arbetat praktiskt med att vårda ängar och betesmarker.

- Det är roligt att se Annchristin Nyströms engagemang och hur hon lockar ut folk naturen och ser dess olika värden både vad gäller naturvård som en välfylld svampkorg säger Martin Unell, kommunekolog på Växjö kommun. Hennes mångåriga insatser har ökat kunskapen, förståelsen och intresset för våra natur- och kulturvärden.

Växjö kommuns landskapsvårdspris har delats ut sedan 1987 och tilldelas personer som aktivt arbetar med att bevara eller återställa kulturlandskapet, men det kan också handla om kunskapsspridning och förebyggande åtgärder inom landskapsvårdens område.

Priset delas ut vid kommunfullmäktigemöte i december.

Senast uppdaterad: 6 november 2018