Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Miljö och mångfaldsfrågor samlas i ett Hållbarhetsutskott

Inför nästa mandatperiod kommer Integrations- och mångfaldsberedningen samt Miljö- och hållbarhetsberedningen att ersättas med ett Hållbarhetsutskott som kommer ligga direkt under kommunstyrelsen.

Från och med den nya mandatperioden, 1 januari 2019, blir Hållbarhetsutskottet (KSHU) kommunstyrelsens beredande organ för strategiska hållbarhetsfrågor och ska färdigställa, implementera och följa upp kommunens hållbarhetsprogram, Växjö 2030.

- Det här är viktiga frågor för kommunen som vi vill prioritera ännu mer. Genom att samla allt på ett ställe förstärker vi också arbetet med vår lokala Agenda 2030, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Magnus P Wåhlin (MP) blir ordförande för Hållbarhetsutskottet som kommer att bestå av fem ledamöter och fem ersättare och ska ansvara för att ta initiativ, internt och externt, inom utskottets sakområden.

- Hållbarhet är ett brett område och när vi nu sammanför alla dessa frågor i ett utskott blir det tydligt att allt hör ihop och påverkar framtiden för kommunen. Jag är mycket glad över att vi nu håller samman alla hållbarhetsaspekter och fokuserar än tydligare på avgörande framtidsfrågor, säger Magnus P Wåhlin.

Senast uppdaterad: 5 december 2018