Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Dammluckorna vid Årydsjöns utlopp uppbrutna

Under lördagen upptäcktes att dammluckorna vid Årydsjöns utlopp, strax öster om Växjö brutits upp och stängts. Detta ledde till att vattennivån i dammen nedströms sjönk med mellan 100 och 180 centimeter. Läget är under kontroll och vattnet har börjat släppas på igen men händelsen har polisanmälts.

- Det var på förmiddagen som boende i Åryd kontaktade oss om att vattennivån i dammen var väldigt låg. Vi kunde snabbt på plats konstanter att någon hade brutit upp och stängt igen luckorna vilket gjorde att vattennivån sjönk snabbt, säger Andreas Hedrén, sjömiljöansvarig på Växjö kommun.

­­Händelsen har polisanmälts och vattnet har efter samtal med räddningstjänsten, länsstyrelsen och trafikverket börjat släppas på i dammen igen. Det fanns en oro för att en närliggande järnvägsbro och banvall tagit skada. Men efter samråd med trafikverket och en teknisk oberoende konsult drogs slutsatsen att inget tyder på att dessa kommit till skada.

- Vi ser väldigt allvarligt på detta eftersom det hade kunnat ledda till ökad risk för skred och ras. Vi har gjort en polisanmälan och vill också uppmana alla som sett eller hört något att kontakta polisen, säger Andreas Hedrén.

Senast uppdaterad: 16 mars 2019