Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommunkoncern står bakom plan för fossilfri uppvärmning

Växjö kommunkoncern ställer sig bakom den färdplan som värmesektorn tillsammans med hela värdekedjan av olika aktörer tagit fram och lämnar över till regeringen idag 20 mars.

Färdplanen visar konkret hur Sveriges värmesektor ska vara helt fossilbränslefri senast år 2030.

Växjö kommuns energibolag är ett av många bolag som ställer sig bakom färdplanen, men få kommuner har gjort det valet.

- Det är klart att vi i Växjö kommun ställer oss bakom färdplanen. Ända sedan 1996 har Växjö kommun varit fast övertygad om och arbetar hårt för att bli en fossilfri kommun. Vad gäller uppvärmning är vi nästan redan i mål tack vare fjärrvärmen och genom att ställa oss bakom färdplanen vill vi skapa tryck på ännu fler att agera, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö.

Växjö kommuns bolag Växjö Energi är redan nära målet och ser det som en självklarhet att ställa sig bakom den utmaning som Fossilfritt Sverige ställt alla bolag inför.

- Växjö Energi erbjuder redan idag en närmast helt fossilbränslefri fjärrvärme. Endast 0,4 procent av bränslet var av fossilt ursprung 2018 och redan nästa år har vi ställt om till en 100 procent fossilbränslefri produktion. Till allra största del produceras alltså fjärrvärmen genom att man eldar förnybart bränsle i form av restprodukter från skogen och sågverken, som annars skulle gå till spillo, säger Erik Tellgren verkställande direktör på Växjö energi.

Om Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Läs mer om färdplanen på Fossilfritt Sverige webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 27 maj 2019