Håll dig på benen

Välkommen på första seminariet i samarbetet Håll dig på benen, torsdag 11 april klockan 14-17 på Araby Park Arena.

Växjö kommun, Region Kronoberg och pensionärsorganisationerna samarbetar i "Håll dig på benen". Under 2019 kommer fem seminarier att genomföras, där man får möjlighet att prova på olika aktiviteter och lyssna på föreläsningar. Samarbetet ska främja en god hälsa och förebygga fallolyckor. Varje seminarie pågår mellan klockan 14-17 och har sitt innehåll samt att det ingår underhållning och kaffe med tilltugg!

Seminarier 2019

11 april på Araby Park Arena

• Ät rätt och gott
• Håll dig stark och på benen
• Fixartjänst i Växjö

22 maj på Araby Park Arena

• Trygg och säker i vardagen
• Samhälls- och medborgarservice
• Träna dig stark hemma

4 september i Ryttartorpet

• Hjärt- och lungräddning
• Korpen Växjö
• Tipspromenad
• Bouleklubben
• Räddningstjänsten
• Civilförsvarsförbundet

17 oktober på Araby Park Arena

• Äldremottagning på vårdcentral
• God tandhälsa för äldre

13 november på Araby Park Arena

• Hälsa och läkemedel
• Fallprevention

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 augusti 2020