Praktiska gymnasiet och Sara Lennqvist prisas för sitt mångfaldsarbete

Vinnarna av Växjö kommuns mångfaldspris 2019 är för samhällsperspektivet: Praktiska gymnasiet. Mångfaldspriset som medarbetare går till Sara Lennqvist, lärare på Centrumskolan.

Växjö kommuns mångfaldspris delas varje år ut efter beslut i kommunstyrelsen. Priset är en del av Växjö kommunkoncerns arbete för att uppnå de mål som finns i mångfaldsprogrammet. 

- Pristagarna för 2019 bidrar genom sina engagemang för mångfald och integration i samhället till att berika Växjö kommun. Gemensamt för deras engagemang är att mångfald ingår som en naturlig del i deras arbete för starkare sammanhållning på individ- och samhällsnivå. Pristagarna visar hur det på olika sätt går att bedriva ett aktivt arbete för känsla av samhörighet, sammanhållning och en ökad framtidstro, vilket förtjänar att uppmärksammas genom Växjö kommuns mångfaldspris 2019, säger Magnus P Wåhlin (MP), ordförande kommunstyrelsens hållbarhetsutskott.

Vinnare av mångfaldspriset 2019 med motivering:

Samhällsperspektiv – Praktiska gymnasiet
På Praktiska gymnasiet är övervägande delen, cirka 90 procent av eleverna av utländsk härkomst. Praktiska gymnasiet arbetar med att integrera eleverna i både skol- och arbetsplatsmiljö, där integration och mångfald en viktig och naturlig del i undervisningen. Eleverna får med sig flera aspekter av mångfald till arbetsplatsen såsom könsidentitet, familjeförhållanden, funktionsnedsättning, värderingar, intressen, erfarenheter med flera. Dagligen arbetar Praktiska gymnasiet för att ett stort antal elever ska hitta en plats i samhället vilket förtjänar att uppmärksammas genom Växjö kommuns mångfaldspris 2019.

Medarbetarperspektiv – Sara Lennqvist
Med ett stort engagemang bidrar Centrumskolans lärare Sara Lennqvist till att integrera både barn och ungdomar och deras kompisar och familjer i det svenska samhället. Sara bidrar till samverkan och sprider sitt engagemang genom föreläsningar om integration och mångfald. Tack vare hårt och gediget arbete bidrog Sara bland annat till att elever som endast varit i Sverige ett par år vann retorikmatchen. Sara Lennqvists engagemang för barnen och ungdomarna förtjänar att uppmärksammas genom Växjö kommuns mångfaldspris 2019.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2019