Ja till Hållbara Växjö 2030

Idag antog kommunfullmäktige hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030. Nu ska programmet integreras i ordinarie processer för att stärka och utvecklas hållbarhetsarbetet.

Grunden till Hållbara Växjö 2030 ligger i FN:s 17 globala mål inom ramen för Agenda 2030. Programmet består av:

  • en deklaration
  • fem målbilder
  • nio utmaningar
  • tre principer för genomförande

Syftet är att bidra till en gemensam bild av vilket Växjö som ska eftersträvas. Programmet ska även skapa hållbara förutsättningar för alla som bor, lever och verkar i Växjö kommun samt inspirera och ge underlag för andra aktörer inom kommunen och i världen att arbeta i samma riktning.

I Hållbara Växjö 2030 lyfts orden ”Ansvar, nytänkande och resultat” fram tydligt:

- För att nå ett hållbart samhälle för både miljö och klimat, människan och ekonomin, måste vi alla vilja vara med och ta ansvar för omställningen. Med ett nytt hållbarhetsprogram får vi ett gemensamt ramverk, med gemensamma målbilder och tydliga utmaningar att ta ansvar för och samverka kring fram till 2030, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Arbetet framåt

Efter dagens beslut går Växjö kommun in i nästa steg i arbetet. Nu kommer fokus ligga på att ta fram mätverktyg för hur målbilderna ska följas upp, stöd för implementering samt framtagning av forum och former för hur samverkan kan ske med andra aktörer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2019