Växjö signerar Europas första klimatkontrakt

Idag undertecknade Växjö Europas första klimatkontrakt och fortsätter därmed ta täten i arbetet med klimatomställningen. Genom kontraktet åtar sig Växjö att snabba på omställningen till klimatneutralitet och hållbarhet.

– Växjö kommun har varit, är och ska fortsatt vara, en viktig föregångare och aktör i det globala klimatarbetet. Genom att nu som en av de första nio städerna i Sverige skriva under ett klimatkontrakt så tar vi det ledarskapet, både nationellt och inom EU, och pekar ut viktiga strategiska områden för en snabbare omställning för ett attraktivt, klimatneutralt Växjö 2030, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Växjö har skrivit på Klimatkontrakt 2030 tillsammans med åtta svenska städer och fyra myndigheter. Syftet med Klimatkontrakt 2030 är att de städer och myndigheter som undertecknat kontraktet ska vara en föregångare inom EU och påskynda arbetet med ett europeiskt Climate City Contract och EU:s arbete med klimatneutrala städer. De nio städerna testar nya lösningar och lär av dem så att andra städer enklare och snabbare ska kunna ställa om. För att nå målet behöver alla delar i samhället involveras.

– Jag ser detta klimatkontrakt som en utgångspunkt och grund för den dialog och den samverkan med näringsliv, civilsamhälle, akademi och invånare i Växjö som nu måste till för att vi ska bli framgångsrika i vårt arbete, fortsätter Anna Tenje (M).

Bakgrund Klimatkontrakt 2030

Klimatkontrakt 2030 är Europas första klimatkontrakt. Det är den politiska ledningen från nio svenska städer samt generaldirektörerna från fyra myndigheter som signerar Klimatkontrakt 2030 på European Viable Cities Day. Genom kontraktet åtar sig städerna att snabba på omställningen till klimatneutralitet och hållbarhet, och den nationella nivån åtar sig att stötta och underlätta städernas arbete. Viable Cities åtar sig att tillsammans med dessa och andra parter driva arbetet framåt.

Förutom Växjö och Viable Cities har följande kommuner och myndigheter också signerat Klimatkontrakt 2030:

 • Enköpings kommun
 • Göteborg stad
 • Järfälla kommun
 • Lunds kommun
 • Malmö stad
 • Stockholms stad
 • Umeå kommun
 • Uppsala kommun
 • Energimyndigheten
 • Vinnova
 • Formas
 • Tillväxtverket
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2020