Lokala företag skriver under Växjödeklarationen

Idag har de första företagen i kommunen skrivit under Växjödeklarationen tillsammans med Växjö kommun. I och med att företagen signerar deklarationen åtar sig respektive företag att bidra till en snabbare omställning till en hållbar och klimatneutral kommun.

- En central del i arbetet med Hållbara Växjö 2030 är att föra dialog och samverka med samhällsaktörer så att vi tillsammans når resultat och kan sporra varandra. Alla har ett ansvar och en möjlighet att bidra till en hållbar utveckling utifrån sin egen rådighet. Därför betyder det mycket att dessa företag står bakom Växjödeklarationen och vårt hållbarhetsprogram, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Växjödeklarationen innehåller bland annat löften om att jobba för:

 • Förnybar och hållbar produktion och distribution av energi och drivmedel
 • Effektiv användning av energi i bostäder, lokaler och industribyggnader
 • Klimatsmarta och hållbara resmönster och transporter
 • Klimatsmart byggande och renoveringar
 • Minskade avfallsmängder, ökat återbruk och cirkulär ekonomi
 • Låg klimatpåverkan i offentlig och privat konsumtion och investeringar

Dessutom åtar sig de företag som skriver under deklarationen att samverka med varandra, uppmuntra och utmana varandra i arbetet för ett klimatneutralt samhälle samt dela med sig av sitt kunnande. Respektive företag ska gemensamt med Växjö kommun uppmana myndigheter, regering, riksdag och EU att utforma regelverk, lagstiftning, styrmedel och stödstrukturer så att den lokala klimatomställningen kan underlättas.

- De klimatpåverkande utsläppen i kommunen har minskat kraftigt de senaste åren, men trots det finns det mycket kvar att göra. Den återstående minskningen kan inte göras av en enskild aktör. Vi måste hjälpas åt, avslutar Anna Tenje (M).

Bakgrund till Växjödeklarationen

2015 tog Växjö kommun fram en deklaration som uppmanade Sverige till att bli världens första fossilbränslefria nation. För att åter sätta fokus på omställningen till en hållbar kommun får nu lokala företag möjlighet att ställa sig bakom en uppdaterad version av Växjödeklarationen. I och med det åtar de sig att skynda på sin egen omställning till klimatneutral verksamhet och driva arbetet framåt i sina respektive branscher.

Ökad samverkan med det lokala näringslivet ingår i arbetet med att uppfylla Europas första klimatkontrakt, som Växjö kommun har skrivit under.

Följande företag har skrivit under Växjödeklarationen

 • Sajt arkitektsstudio
 • Skanska
 • Arkitektbolaget
 • WSP
 • Dynacon
 • LBE arkitekt
 • Södra Smålands avfall och miljö

Signeringen av Växjödeklarationen är en del av programmet under Earth Week 2021.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 mars 2021