Behovsanpassad snöröjning och AI-styrd uppvärmning när Växjö kommun upphandlat innovationer

Växjö kommun utvecklar nu nya lösningar för snöröjning, halkbekämpning och uppvärmning av fastigheter. Utvecklingen sker tillsammans med företag från näringslivet och en upphandling av sådana innovationer har nu genomförts. Vinnare blev Klimator AB och Winniio AB.

Tillsammans med företaget Klimator AB kommer Växjö kommun utveckla en ny digital tjänst för optimering av snöröjning och halkbekämpning. Snöröjningen och halkbekämpningen ska bli behovsanpassad där rätt insatser sätts in på rätt ställe.

- Idag styr vi halkbekämpning och snöröjning utifrån temperaturnivåer och uppskattat snödjup. I en stor kommun som Växjö kan behovet av insatser variera mycket mellan våra tätorter. Förhoppningen är att den här lösningen kommer att optimera bemanning och maskiner samtidigt som vi får bättre överblick var i kommunen det finns störst behov, säger Per-Olof Löfberg, trafikplaneringschef i Växjö kommun.

Samtidigt startar även ett projekt för att med bland annat AI-teknik (artificiell intelligens) kunna reglera värmen i kommunens fastigheter. Med hjälp av digitala lösningar ska fastigheterna få en jämnare uppvärmning. Till exempel skolor värms upp under dagen, för att sedan stå tomma på nätter och helger. Dagens uppvärmningssystem styrs också efter de kallaste rummen, vilket innebär att redan uppvärmda rum blir varmare.

- Det går åt mycket energi att värma upp till exempel skolor. Med en ny lösning får vi en mer energisnål uppvärmning av våra fastigheter och en jämnare värme. Det bidrar till trivsel för de som använder fastigheten och är en stor vinst för klimatet, säger Christer Carlsson, vd på kommunala fastighetsbolaget Vöfab.

Uppvärmningssystemet utvecklas tillsammans med Winniio AB.

Båda projekten har upphandlats inom ramen för projektet Diaccess. Projektet använder en upphandlingsform där kommunen upphandlar ett partnerskap för innovation istället för en färdig lösning eller produkt.

- Att upphandla innovationspartnerskap med näringslivet på det här sättet som vi gör inom Diaccess är nytt och relativt banbrytande både i Sverige och i Europa. Det betyder att Europas ögon är på Växjö och de lösningar som nu ska tas fram, säger Andréa Swedenborg, projektledare för Diaccess-projektet.

Om Diaccess

Diaccess är ett flerårigt projekt som finansieras av EU-programmet Urban Innovative Actions. Projektet är ett samarbete mellan Växjö kommun och näringslivet där parterna tillsammans hittar lösningar på samhällsutmaningar. Syftet är ge medelstora städer möjlighet att utveckla nya hållbara och långsiktiga innovationer på stora samhällsproblem, som kan komma både kommun och företag till godo.

Delta på informationsevent om Diaccess

Den 7 maj klockan 12.30-14.00. Anmälan sker på www.diaccess.se.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 maj 2021