Årets mångfaldspris till fritidsgårdarna och Neuroförbundet Kronoberg

Fritidsgårdarna i Växjö kommun och Neuroförbundet Kronoberg får 2021 års mångfaldspris. Det tillkännagavs idag på kommunstyrelsens sammanträde.

- Det är två värdiga vinnare med stort fokus på mångfald. Gemensamt för de båda är att de jobbar långsiktigt och medvetet med inkludering och dialog. Deras arbete bidrar otroligt mycket till en ökad medvetenhet och en större mångfald i hela vår kommun, säger Magnus P. Wåhlin (MP), ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott.

Växjö kommuns mångfaldspris delas ut för att uppmärksamma växjöbor, företagare, organisationer, föreningar samt arbetsplatser inom Växjö kommunkoncernen som bedrivit ett målmedvetet arbete för mångfald, sammanhållning och likabehandling av människor. Ett pris delas ut med verksamhetsperspektiv och ett pris med samhällsperspektiv.

Årets pristagare, med samhällsperspektiv är Neuroförbundet Kronoberg, med motiveringen:

Neuro Kronobergs mål är att medlemmars och intresserades kloka åsikter och idéer ska leda till världens bästa neurologi där personer med neurologisk diagnos har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra. För att nå det målet behöver det finnas en öppen och givande dialog där alla ges tillfälle att höras. Detta mål genomsyrar Neuro Kronobergs alla olika aktiviteter.

Föreningen har under ett antal år byggt upp många värdefulla grupper för träning och gemenskap med syfte att underlätta vardagen. Föreningen utför ett föredömligt arbete för att på olika sätt och med olika aktiviteter underlätta för medlemmar och intresserade till fysisk aktivitet, självförtroende, erfarenhetsutbyte och social gemenskap.

Årets pristagare, med verksamhetsperspektiv är fritidsgårdarna i Växjö kommun, med motiveringen:

På fritidsgårdarna i Växjö kommun kan ungdomar känna sig trygga oavsett religion, etnicitet, sexualitet, könsidentitet eller funktionsförmåga. Fritidsgårdarna arbetar medvetet, engagerat och långsiktigt med inkludering och likabehandling i alla de aktiviteter som erbjuds ungdomarna på deras fria tid. Fritidsledarna får alla att känna sig sedda och välkomna oavsett vem man är eller varifrån man kommer. Fritidsgårdarna i Växjö kommun är väldigt goda förebilder.

Mångfaldspriset delas ut till pristagarna på kommunfullmäktiges sammanträde den 16 oktober.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 maj 2021