Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ny kostrekommendation på grund av PFAS i fisk

Växjö kommuns rekommendation är att inte äta fisk från Trummen, Växjösjön samt Södra och Norra Bergundasjön fler än en till tre gånger per år. Detta på grund av nytt hälsobaserat riktvärde för PFAS från EU.

Fisk som har provtagits från Växjösjöarna har visat på förhöjda halter av PFAS. Tidigare har det inte funnits behov av att införa en kostrekommendation för fisk, för det hälsobaserade riktvärdet för PFAS har legat på en högre nivå. Nu har däremot riktvärdet för PFAS skärpts i EU.

-Att äta fisk som innehåller PFAS innebär ingen akut risk, det är däremot viktigt att begränsa intaget av ämnet över lång tid, säger Signe Noresson, sjömiljöansvarig, på Växjö kommun. -Det finns inte några skäl till oro. Vi bedömer att det inte är någon risk att bada i de stadsnära sjöarna eftersom upptaget av PFAS huvudsakligen sker via mat och dryck.

Kostrekommendation

Med stöd av Livsmedelsverket och nya hälsobaserade riktvärden för PFAS-ämnen från EU, kommer därför Växjö kommun med kostråd för hur ofta man högst bör äta fisk från vissa av sjöarna i Växjö.

Den nya kostrekommendationen lyder:
Ät inte fisk från Trummen, Växjösjön, Södra Bergundasjön och Norra Bergundasjön fler än en (1) till tre (3) gånger per år. Råden gäller alla, både barn och vuxna, inklusive gravida och ammande kvinnor.

Fortsatt arbete och provtagningar

-Vi ser allvarligt på att PFAS finns i förhöjda halter i de fyra aktuella sjöarna och kommer fortsätta arbeta vidare med detta. Dessutom kommer vi att samverka med andra organisationer, avslutar Signe Noresson, sjömiljöansvarig på Växjö kommun.

För att fortsätta ha koll på halterna av PFAS i Växjö kommuns sjöar fortsätter provtagning av fisk från Trummen, Växjösjön samt Södra och Norra Bergundasjön.

Utöver det görs följande:

  • Utökad undersökning av PFAS runt brandövningsplatsen Nothemmet
  • Fortsatt arbete med att kartlägga utsläpp av PFAS via dagvattnet.
  • Provtagning av fisk från Helgasjön och Åsnen kommer utföras av Mörrumsåns vattenråd.

För mer information om fiske och PFAS

Om fiske i Växjö kommun

Om sjöar i Växjö kommun

Om fiske på Upplev Växjös webbplats Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om PFAS i fisk

Senast uppdaterad: 27 maj 2021