Växjö kommun slutar köpa in kyckling från Kronfågel

Växjö kommun väljer att pausa alla inköp från Kronfågel med omedelbar verkan. Orsaken är den senaste rapporteringen om hur Kronfågel hanterat kycklingar i samband med slakt.

- Företaget visar på allvarliga brister i sin djurhantering, och då måste vi agera. Det är oacceptabelt att en så stor leverantör hanterar djur så illa, säger Andreas Olsson (C), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott.

Växjö kommun köper varje år in livsmedel till skolor, förskolor och äldreomsorg för nästan 70 miljoner kronor. Kronfågel är en av de största leverantörerna av kyckling.

Vid kommunens upphandlingar ställs höga krav på djurskydd och kommunen har bland annat ställt specifika krav gällande att endast bedövade slaktmetoder ska användas.

Efter att Växjö kommun fått kännedom om att Kronfågels hanteringen av kycklingar inte skett enligt avtalade villkor och att djuren har behandlats felaktigt stoppas nu alla inköp från Kronfågel tillfälligt.

- Vi ställer höga krav i våra upphandlingar på att djuren ska behandlas på rätt sätt och all mat som levereras till våra förskolor, skolor och äldreomsorg ska vara av hög kvalitet. Om vi ska köpa in kyckling från Kronfågel framöver måste företaget visa att det kan säkerställa en god kvalitet på djurhållning och slakt, säger Anneli Ekstedt, verksamhetschef för Måltidsorganisationen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2021