Hjälp till att stoppa invasiva arter

Invasiva arter konkurrerar med våra klassiska blommor som prästkrage och blåklocka. För att bevara den värdefulla inhemska ängsfloran måste vi hjälpas åt att minska spridningen.

Med hjälp av LONA-bidrag från Länsstyrelsen jobbar Växjö kommun just nu med komma åt problemen med ett antal främmande, så kallade invasiva arter. Det är främmande växter som hotar den biologiska mångfalden i naturen. Växterna har importerats från andra länder, antingen medvetet eller omedvetet, och spridit sig nu snabbt i naturen. De rubbar balansen och ställer till med problem i ekosystemet.

Vi jobbar främst med att får bort dessa arter.

  • Lupin
  • Jättebalsamin
  • Jätteloka
  • Kanadensiskt gullris
  • Parkslide

- På kommunens mark och naturområden jobbar vi med att ta bort dessa arter. Men för att minska utbredningen av dessa arter krävs att vi samarbetar. Det du gör som privatperson gör stor skillnad, säger kommunekolog Janne Kolehmainen.

Läs mer om hur du gör för att förhindra spridningen och hur du kan rapportera invasiva arter som du hittar i naturen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juni 2021