Förslag om extra bidrag till Värends räddningstjänst

Kommunfullmäktige föreslås på tisdag besluta om extra medlemsbidrag till Värends räddningstjänst på knappt 11 miljoner kronor.

Den största delen handlar om att Värends räddningstjänst ser att de kan komma att behöva sanera eller återställa mark vid sitt brandövningsområde i Bergunda, på grund av risken för spridning av PFAS.

Brandövningsplatser där släckskum hanterats är en av de största källorna till spridningen av PFAS. Miljö- och hälsoskyddskontoret i Växjö kommun har nu gjort en bedömning av vad som behövs för att sanera eller återställa marken och bedömer att kostnaden vid en sådan sanering blir 10 miljoner kronor.

- Det handlar om att ta ansvar för historiska miljöskulder och att vara förberedd. Vem som i slutändan ska stå för vilka kostnaderna får framtiden utvisa men att hamna i ett limbo på grund av tvister och brist på pengar är inte ett alternativ. Området som sådant i Växjö är viktigt både för ridsport, rekreation och riksintresse samt för en fortsatt restaureringen av våra vackra sjöar i Växjö, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Utöver detta har förbundet identifierat behov av en utökad finansiering 2022 för personal och driftskostnader. Sammanlagt handlar det om 1,2 miljoner kronor. Då Växjö kommun står för cirka 80 procent av finansieringen för förbundet Värends räddningstjänst och Alvesta kommun står för 20 procent innebär förslaget att Växjö kommun delar ut 960 000 kronor (80 procent), under förutsättning att förbundets andra medlemskommun Alvesta kommun fattar beslut om detsamma i enlighet med sin andel (260 000 kronor).

De sammanlagt knappt 11 miljoner kronorna som föreslås till Värends räddningstjänst tas av det för totala överskott som Växjö kommun har upparbetat för 2021. Överskottet för 2021 beror på en ordnad ekonomi, ökade skatteintäkter och statsbidrag samt effektivitetsarbete. Pengarna ska nu komma kommuninvånarna till del i en rad olika prioriteringar, som kommer presenteras de kommande veckorna.

Om PFAS:

PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för över 4700 olika ämnen med liknande kemisk struktur. Ämnena har skapats för att stöta bort fett, smuts och vatten. De hittas bland annat i stekpannor, funktionskläder, skor, möbeltyger, skidvalla, matförpackningar, brandskum, impregneringssprayer och skönhetsprodukter. PFAS-ämnena är extremt svårnedbrytbara och många av dem verkar inte brytas ned alls under naturliga förhållanden. (Naturskyddsföreningen)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 december 2021