Sjörestaurering har gett goda resultat – nya växter i Södra Bergundasjön

Vid bryggan vid torpet Petersburg i Södra Bergundasjön har ett bestånd av växten hornsärv börjat växa. Att just hornsärv etablerat sig i Södra Bergundasjön är ett tecken på att sjörestaureringsåtgärderna har gett resultat.

Hornsärv är en inhemsk art för Sverige och att den växer i Södra Bergundasjön tyder på att vattnet är näringsrikt och klart och att solljus kan nå ner till botten.

- Tack vare de åtgärder vi har gjort för att restaurera Södra Bergundasjön har hornsärv kunnat börja växa här. Det är ett jättebra tecken att sjön börjar återhämta sig och inte är lika övergödd som tidigare, säger Signe Noresson, sjömiljöansvarig i Växjö kommun.

Hornsärv bidrar till att hålla kvar näringen på botten och bidrar till att minska friflytande alger som i sin tur kan orsaka algblomning.

- Växten syresätter vattnet och är ett hem för små djurplankton och fiskyngel, vilket gynnar livet i sjön, säger Signe Noresson.

Utsikt från en brygga mot Södra Bergundasjön. Gröna växter syns från botten och i bakgrunden syns öar, sjövatten och en blå himmel.
Senast uppdaterad: 28 juli 2022