Växjö kommun minskar elanvändningen

På grund av det ansträngda läget med höga och stigande elpriser jobbar Växjö kommunkoncern aktivt med att få ned den egna elanvändningen. Samtliga förvaltningar, bolag och förbund gör nu en kartläggning över vilka åtgärder som kan vidtas på både kort och lång sikt. Det gäller såväl arbetssätt som rena energibesparingsåtgärder.

- Det kan vid en första anblick verka som småsaker, men vi står inför ett läge i samhället där elen kan tvingas stänga ned i perioder. För att minska den risken kommer Växjö kommun att drar sitt strå till stacken och se över vad vi kan göra. Jag vill också uppmuntra företag och kommuninvånare att göra detsamma då vi vet att minskad elanvändning även är det snabbaste sättet att få ned elpriserna, säger Anna Tenje (M), ordförande i Växjö kommuns kommunstyrelse.

Alla åtgärder som tas fram ska kunna genomföras utan att göra avkall på medarbetarnas och invånarnas trygghet, säkerhet och grundbehov.

- Växjö kommun har en stor fördel i att under många år ha arbetat framgångsrikt med klimatsmarta lösningar både när det kommer till fjärrvärme, träbyggnation och klimatsmart mat. Nu jobbar vi gemensamt för att ta ytterligare ett kliv och minska elanvändningen. Vi vill se till att våra pengar går till de vi är till för i stället för dyra elräkningar och därför behöver vi vända på varje sten för att bli ännu mer resurssmarta. Vi kommer dessutom att stödja våra invånare i att göra detsamma, säger Monica Skagne, kommunchef i Växjö kommun.

På Växjö kommuns webbplats finns information om hur den enskilde invånaren kan minska sin elanvändning.

Senast uppdaterad: 15 september 2022