EU-projekt för mer biologisk mångfald

Växjö kommun deltar i ett EU-projekt som ska öka den biologiska mångfalden och ge mer naturinkluderande städer.

Växjö kommun har beviljats tre miljoner kronor från EU-programmet EU Interreg Nordsjö för att delta i projektet Biodiverse Cities. Projektets syfte är att bekämpa klimatkrisen genom att implementera mer biologisk mångfald och leda omställningen till att städer ska bli mer naturinkluderande.

Växjö kommun kommer att samarbeta med städer i Tyskland, Danmark och Nederländerna i projektet som pågår i fyra år.

Under hösten kommer en projektgrupp och styrgrupp att tillsättas och därefter kommer städerna få olika uppdrag att genomföra under projekttiden. Det är redan klart att Växjö kommun kommer att anlägga en våtmark vid Telestad, samt utveckla dess närområde, för en del av projektpengarna.

EU Interreg Nordsjö
Senast uppdaterad: 11 november 2022