Växjödeklarationen

Samverkan med näringsliv och civilsamhälle är en av Växjö kommuns strategier för att skynda på omställningen till en hållbar kommun. Flera företag har därför signerat Växjödeklarationen för att själva driva arbetet framåt i sina respektive branscher.

Växjödeklarationen är sätt för Växjö kommun att kroka arm med företag, organisationer, civilsamhälle och offentlig verksamhet för att engagera dem att bidra till Hållbara Växjö 2030. Genom deklarationen kan aktörer visa vad de åtar sig att göra för att bidra till omställningen till ett hållbart Växjö. Växjödeklarationen är kopplad till hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö och omfattar alla dimensioner av hållbarhet.

Samverkan med näringsliv och civilsamhälle är en av Växjö kommuns strategier för att skynda på omställningen till ett mer hållbart samhälle. Idag har 34 aktörer signerat Växjödeklarationen och driver arbetet framåt i sina respektive branscher. Kontinuerligt arbete pågår för att välkomna in än fler att signera deklarationen.

Växjödeklarationen signeras två gånger per år och däremellan bjuds aköterna in till inspirerande och kunskapshöjande event, cirka två till tre gånger om året.


Senast uppdaterad: 15 september 2023