Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Smartare hemtjänstresor

Mer cykling och kortare bilresor inom hemtjänsten,
genom smart GPS-system.

Genom att använda GPS-koordinater är det möjligt för det nya
planeringssystemet som man inför inom hemtjänsten att hitta den bästa
resvägen.

Det betyder att bilåkandet minimeras och utsläppen av koldioxid minskar.

Hemtjänsten har det it-baserade planeringsverktyget Laps Care införts.
Information om omsorgstagarnas behov, personalens scheman och
kompetens samt transportbehov läggs in i systemet och resultatet blir ett
arbetsschema för varje medarbetare.

Cykelkontrakt inom hemtjänsten

För att minska bilkörning erbjuds medarbetarna inom flera av kommunens
hemtjänstgrupper ett cykelkontrakt. Personalen inom hemtjänsten får en
cykel som de ska använda under varje arbetspass.

Cykeln får de även använda på sin fritid. Cykeln är ett lån och den ska
lämnas tillbaka om medarbetaren slutar. Genom att cykla istället för att
åka bil bidrar personalen i hemtjänsten till minskat koldioxidutsläpp.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juli 2017
Hållbarhet och miljö