Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Klimat

Ett förändrat klimat är en av vår tids allvarligaste miljöproblem. Människans utsläpp av växthusgaser, framför allt koldioxid som uppstår vid förbränning av fossila bränslen, är en viktig orsak till de klimatförändringar vi nu ser.

Fossilbränslefritt Växjö är ett av tre profilområden i Miljöprogram för Växjö kommun.

Målbild 2030

I Europas grönaste stad 2030 leder inte våra bostäders, verksamheters och transporters energianvändning till någon klimatpåverkan genom utsläpp av fossil koldioxid. Växjö har blivit en fossilbränslefri kommun som även vidtagit åtgärder för att minska klimatpåverkan från vår konsumtion.

Vill du läsa mer om vilka mål vi har för ett fossilfritt Växjö, läs miljöprogrammet.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 augusti 2017
Hållbarhet och miljö