Klimatkommunerna

Vi löser inte miljöproblemen ensamma utan tillsammans med andra. Därför deltar Växjö kommun i flera nätverk, på internationell, nationell och lokal nivå. Det är en av framgångsfaktorerna med Växjös miljö- och klimatarbete.

En förening i Sverige för 36 kommuner och en region som arbetar aktivt med att minska utsläppen av växthusgaser.

Klimatkommunerna är till för att stödja deltagarna med:

  • att ta fram lokala klimatstrategier
  • konkreta projekt inom trafik-, energi- och bostadssektorn
  • att vara en länk till internationellt och nationellt arbete
  • att visa nationella myndigheter på hinder och möjligheter för lokalt klimatarbete. 

Nationella och internationella nätverk

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018
Hållbarhet och miljö