Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Klimatkonto

Växjö kommun jobbar på olika sätt för att minska sina koldioxidutsläpp. En morot till förvaltningar och bolag är klimatkontot.

Kommunstyrelsen beslutade september 2009 (efter en motion) att införa ett kommuninternt klimatkonto där kommunens bolag och förvaltningar gör inbetalningar utifrån sina utsläpp av fossilt koldioxid med start för år 2009. 

I klimatkontot lägger vi också in pengar för klimatkompensation av våra flygresor.

Alla bolag och förvaltningar kan sedan ansöka om att få ta del av pengar på klimatkontot. Kriterier för att få projektmedel från klimatkontot är: klimatnytta, innovation samt möjligheterna att nå ut till kommunmedborgarna.

Förhoppningarna är dock att summan minskar ju närmare Växjö kommun kommer sitt mål; att bli en fossilbränslefri kommun.  

Två projekt får pengar från Klimatkonto 2018

I år har Växjö kommun beslutat att 96 000 kronor ur Klimatkontot ska gå till ett projekt från Måltidsorganisationen för att minska matsvinnet och 35 000 kr till ett projekt från kultur- och fritidsförvaltningen, Växjö stadsbibliotek för att öppna sinnet för alternativ till resande med hjälp av Virtual Reality-teknik.

Båda projekten är intressanta ur klimatsynpunkt. Det finns en stor potential för att minska matens klimatpåverkan genom att minimera matsvinn och därför är det viktigt att vår måltidsorganisation arbetar aktivt med det.

Det innovativa Virtual Reality-projektet är ett förslag från en invånare i kommunen. Det kommer att vara mycket intressant att följa, särskilt när det gäller informationsspridning om klimatfrågan.
Totalt kom det in sex ansökningar om medel från Klimatkontot. Beslutet togs av kommunstyrelsen den 6 mars.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 maj 2018
Hållbarhet och miljö