Kommunens hållbarhetsarbete

CO2 skrivet med molnliknande vit färg mot blå bakgrund.

Växjö arbetar för en hållbar utveckling och tar ansvar i viktiga frågor som miljö, mångfald, folkhälsa och tillgänglighet. En hållbar utveckling är allas ansvar. Just nu arbetar Växjö kommun med att ta fram ett hållbarhetsprogram för att göra globala mål till lokala.

Växjö är vinnare av European Green Leaf Award 2018! Tack alla i Växjö som bidar till att göra Växjö grönare och mer hållbart!

Vad är hållbar utveckling?

Växjö kommun ställer sig bakom Brundtland-kommissionens definition: "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."

Politiskt har alla nämnder och kommunala bolag eget ansvar för hållbarhetsarbetet. Det är kommunstyrelsen som genom miljö- och hållbarhetsberedningen som har särskilt ansvar för hållbarhetsfrågorna: ordförande Cheryl Jones Fur (MP), Bo Frank (M), och Gunnar Storbjörk (S).

För länge sedan

  • Växjö kommun har tidigt arbetat för en bättre miljö, starten var när Växjö kommuns politiker enhälligt beslutade om rening av Växjös förorenade sjöar 1969. På 1970-talet började sjörestaureringar som förbättrat vattenkvaliteten i Trummen och de stadsnära sjöarna. Sedan har det bara fortsatt.
  • Internationellt antogs 1992 vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro ett handlingsprogram, Agenda 21 för att motverka natur- och miljöförstöring, fattigdom och bristande demokrati för att våra samhällen skall få en hållbar utveckling. Växjö var aktiva i det lokala Agenda 21-arbetet och samarbetade med Naturskyddsföreningen nationellt.
  • 1996 beslutade Växjös politiker att Växjö ska bli en fossilbränslefri kommun.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 augusti 2018
Hållbarhet och miljö