Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Europas grönaste stad

Växjö är en grön plats som präglas av innovativt och brett miljöarbete, öppenhet och trivsel. Arbetet med Europas grönaste stad handlar om en hållbar framtid.

Logotyp European Green Leaf vinnare 2018 - Växjö.

European Green Leaf Award 2018

Sedan juni 2017 är Växjö stolt vinnare av EU-kommissionens European Green Leaf Award 2018. Priset går till städer som har mellan 20 000 och 100 000 invånare och arbetar målmedvetet för en bättre miljö, som skapar grön tillväxt och samverkar med övriga samhället i miljöfrågor.

Stark tillväxt och livskvalitet

Växjö är en växande kommun. Mellan 1993-2013 har tillväxtökningen (BNP per invånare) i kommunen ökat med 93 procent samtidigt som det mellan 1993-2016 skett en utsläppsminskning med 58 procent.

Samarbete mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi är mycket viktigt för att nå målen i Europas grönaste stad, tillsammans finns kunskap och möjligheter. Detta kan göra växjöregionen till ledande inom snabbt växande affärsområden. Mark och infrastruktur tas tillvara som resurser och avstånden minimeras när vi bygger en sammanhållande bebyggelsestruktur. Närheten till vatten och grönska med hög kvalitet och god tillgänglighet betyder mycket för livskvaliteten och kommunens attraktionskraft.

Alla bidrar

Kommuninvånarna är viktiga i arbetet som har lett till så stor internationell uppmärksamhet. Genom att till exempel värma upp bostaden med förnybart bränsle, genom att cykla eller åka kollektivt, genom att köpa lokalproducerade och ekologiska livsmedel, genom att sortera sitt avfall är alla med och skapar Europas grönaste stad. Tillsammans kan vi göra skillnad lokalt!

Miljöarbete

Växjö kommun arbetar för ett grönare Växjö sedan sjörestaureringar på 70-talet och ett enhälligt beslut om ett fossilbränslefritt Växjö 1996. Växjö fortsätter öka andelen ekologisk mat, minska våra fossila koldioxidutsläpp genom att få fler som cyklar, går och åker buss. Vi vill också bredda miljöarbetet och satsa på att ha koll på kemikaliefrågan och arbeta fram kemikalieplaner. Miljömålen finns i ett Miljöprogram för Växjö kommun och gäller både kommunens organisation och det geografiska området. Nu börjar arbetet med ett hållbarhetsprogram som ska beslutas i kommunfullmäktige 2019.

För länge sedan

  • Internationellt antogs 1992 vid FN:s konferens Agenda 21
  • Växjö var aktiva i det lokala Agenda 21-arbetet och samarbetade med nationella Naturskyddsföreningen.
  • 1993 beslutade Växjö kommun om en lokal miljöpolicy.
  • 1996 beslutade Växjö kommuns politiker enhälligt att Växjös skulle bli en fossilbränslefri kommun.
  • 1999 antogs en lokal Agenda 21-strategi för Hållbart Växjö.
  • 2006 ersattes Agenda 21-strategin med ett politiskt antaget Miljöprogram för Växjö kommun som sedan uppdaterats 2010 och 2014.

Växjödeklarationen

Växjödeklarationen har arbetats fram av företagsnätverket Sustainable Småland, Linnéuniversitetet och Växjö kommun. Den skrevs under och presenterades för regeringens representant Yvonne Ruwaida och Energy-CIties vd Claire Roumet på Earth Week 2015

Växjödeklarationen

Bilaga till Växjödeklarationen

Jytte Guteland om Växjödeklarationenlänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2018
Hållbarhet och miljö