Bakgrund

Varför kallar sig Växjö kommun Europas grönaste stad? Kommunens framgångsrika miljöarbete har lett till stort internationellt och nationellt intresse. Här kan du läsa mer om bakgrunden till Europas grönaste stad.

Växjö började restaurera de stadsnära sjöarna redan under 1970-talet. När kommunen 1996 tog det unika beslutet om att sluta använda fossila bränslen (olja, bensin, diesel) och sedan fortsatte miljöarbetet med goda resultat ledde det till att Växjö under 2000-talet fick flera utmärkelser och internationella miljöpriser och placerade sig på världskartan.

Växjö kommun antog Europas grönaste stad efter att BBC började kalla Växjö detta 2007 för det framgångsrika miljöarbetets skull och internationella medier hängde på.

Definition av Europas grönaste stad

"Europas grönaste stad är alla miljöåtgärder som har genomförts och kommer att genomföras i Växjö kommun, privata som offentliga. Europas grönaste stad grundas på det som är unikt för kommunen idag, vilka värden man står för och visionen om vart man vill komma.

Växjö är en miljökommun med politisk enighet om långtgående miljömål och ett aktivt miljöarbete. Vi närmar oss ett fossilbränslefritt Växjö där varje invånare har en låg energianvändning och klimatpåverkan. En mångfunktionell stad med effektiv markanvändning innebär korta avstånd och därmed valmöjlighet för människor att välja miljövänliga
kommunikationsmedel. Närheten till vatten och grönska ger livskvalitet och attraktionskraft".
(Antogs av kommunstyrelsen 2008.10.08)

Vill du veta mer, läs gärna boken "Växjö - Europas grönaste stad".

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018
Hållbarhet och miljö