Boken "Växjö - Europas grönaste stad"

Så heter boken om det kaxiga varumärket som berör och väcker frågor.

Vad är det som är så grönt med Växjö, egentligen? Är staden verkligen grönast – i hela Europa?

I den här boken berättar människor som gjort gröna avtryck i staden om hur miljöintresset vaknade och växte; hos uppfinningsrika föregångare, protesterande Växjöbor, rådiga tjänstemän och politiker som vågade.

Boken är på svenska. Text och intervjuer av Anneli Wirdenäs.
Grafisk formgivning och illustration av Angélica Gustafsson.

Du kan köpa boken här:
Växjö kommun reception Björnen, turistbyrån och stadsbiblioteket. Boken kostar 20:-

Lite smakprov ur boken

Paul Henley, BBC

"Växjo var en positiv överraskning for mig! Jag ville göra ett reportage från den grönaste staden i Europa. När jag ringde den internationella miljöorganisationen ICLEI sa de: Åk till Växjö! Där finns de verkliga föregångarna inom miljö i Europa."

"Så jag meddelade min redaktion att jag hade köpt en biljett till Europas grönaste stad. Vart åker du? Till Sverige och Växjö!"

" Jag fick säga det sakta och tydligt: Vak - shoo. Vak - shoo! Spännande. Ok, åk dit och gör ett jäkligt bra reportage."

Lars Andersson, kommunekolog

"Jag tror att det starka miljöengagemanget hos politikerna i Växjö har sin grund i vår historia."

"Sjöarna inne i staden var kända för att vara väldigt förorenade. Politikerna var tvungna att göra något, och 1970 renades Trummen."

"Strax efteråt kom oljeskandalen och gav ännu en negativ bild av Växjö. Då samlades man för att göra fler positiva
insatser."

Pehr Andersson, VA-chef

"I Växjö har man inte nöjt sig med bra tekniska lösningar, det har också varit viktigt att göra det vackert."

"Istället for att bara släppa ut en svart rörände rakt ut i sjön så byggdes en granitlåda vid Växjosjöns strand och en ränna där flödet kommer."

Eva Lindberg, Naturskyddsföreningen

"Att vi valde Växjö berodde framförallt på att de båda politiska blocken ville åt samma håll."

"Det var väldigt viktigt för oss så att inte en annan majoritet vid ett maktskifte skulle forstöra det vi tillsammans byggt
upp."

Sarah Nilsson, f.d. miljöstrateg och
Agenda 21-samordnare

"Beslutet innebar att alla bränslen som kommer från resurser som kan ta slut och orsakar utsläpp som skadar klimatet, sakta men säkert ska fasas ut och bytas ut mot sådana som är bättre för miljön."

"Växjö var den första kommun i världen som bestämde sig för något sådant. Det fick stor uppmärksamhet i media."

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018
Hållbarhet och miljö