Växjös löften för en bättre miljö

Den 31 januari 2017 undertecknade Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande, och Anders Flanking, tf landshövding i Kronobergs län, ett miljömålslöfte.

Miljömålslöften pekar ut olika åtgärder som parterna lovar att jobba med för att bidra till att de regionala miljömålen ska nås.

 ”Om vi i Europas grönaste stad ska nå våra miljömål kan vi inte jobba ensamma. Miljömålslöftet visar att kommunen och länsstyrelsen kan arbeta tillsammans för att nå de ambitiösa miljömålen som finns lokalt och regionalt”, säger Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande.

Åtgärderna som Växjö kommun lovar att jobba med ligger i linje med kommunens miljömål och utgör också en viktig del i vårt arbete med att uppfylla FNs globala hållbarhetsmål. Miljömålslöftet innehåller åtgärder om cirkulär ekonomi, kemikalier, ekologisk mat, trähusbyggande och miljöfordon.

”Åtgärderna i miljömålslöftet återspeglar bara en liten del av det som vi i Växjö jobbar med för att hela tiden bli grönare”, säger Anna Tenje

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2018
Hållbarhet och miljö