Nominerade 2018

Växjös gröna gärning är ett pris som invånare kan nominera sin miljöhjälte till. Detta är alla som blivit nominerade  - Grattis! En jury avgör två av priserna men vilken privatperson/förening som ska vinna avgörs genom omröstning. Prisutdelning skedde den 24 mars under Earth Week!

Nominerade skolklasser 2018

Nominering nr 1: Förskolan Ryttargården – Hållbarhetstema

Den gröna gärning som har utförts och anledning till nominering?
Förskolan jobbar med hållbarhet som tema och har engagerat barnen på ett underbart sätt. Personalen har jobbat med olika metoder så som teater för att lära barnen vikten av en god miljö. Det goda arbetet genomsyrar hela verksamheten och man kan se att barnen tycker det är roligt att arbeta med miljö. De har även arbetat med vatten och dess olika former. Förskolan har en blogg och uppdaterar även arbetet via sociala medier. Som förälder är det fantastiskt att följa detta arbete och därför tycker jag att de förtjänar uppmärksamhet.

Nominering nr 2: Föräldrakooperativet Berglunds ekonomiska förening

Den gröna gärning som har utförts och anledning till nominering?
Barnen på förskolan jobbar med "Sopsamlarmonster" och lär sig genom dem hur soporna ska sorteras. De turas om att vara "miljöhjältar" kör ut och tömmer plast, pappförpackningar med mer på återvinningen. Det finns egna komposter på gården, där barnen kan studera nedbrytarnas arbete sedan sållas jorden och används i odlingsbänkar. Maten inhandlas från affär i närområdet och i första ekologiska och närproducerade varor används. Pedagogerna sätter igång torkskåp endast när de är fulla. Tvätt hängs i torkskåp och får lufttorka över natten. Pedagogerna uppmanar barnen att spara på vatten genom att bl.a. kissa flera innan man spola på toaletten. Även att släcka lampor så de inte är tända i onödan. En misslyckad teckning kan användas av någon annan eller till något annat. Papper och tidningar återanvänds även till att klippa i eller skriva kom-ihåg-lappar med. Under läsåret 2017-2018 har vi särskilt lyft upp hållbar utveckling som ett prioriterat målområde. Då barnen på förskolan lär om sopsortering och att förflytta sig på ett miljövänligt sätt, pratar de hemma om detta och vi hoppas därmed att det blir ringar på vattnet och att barnens familjer också blir "miljöhjältar".


Nominerade företag 2018

Nominering nr 1: Green Pipe

Den gröna gärning som har utförts och anledning till nominering?
Green Pipe förtjänar att vinna Växjös gröna gärning 2018 eftersom alla produkter uteslutande tillverkas av 100 procent återvunnen plast, de har fått många att tänka i nya mönster och se möjligheter. Miljöbesparingarna i återvunnen plast är enorma för branschen då andra tillverkare konsumerar enorma volymer plast. Sedan 2001 har Green Pipe utvecklat kabelskyddsrör anpassade för nordisk förhållanden med fokus på funktionellt kabelskydd, arbetsmiljö och miljö.

Nominering nr 2: Familyfood (Hållbara matkassen)

Den gröna gärning som har utförts och anledning till nominering?
Familyfood jobbar på ett hållbart och miljövänligt sätt. Genom att beställa deras matkasse får man sunda, goda och varierade middagar på riktigt fina råvaror som är närproducerade. Företaget jobbar tillsammans med lokala och småskaliga matproducenter, genom det samarbetet planerar de därefter matkassen med fokus på hållbarhet och med omsorg om miljö, människor och djur. Råvarorna som används packas om i matkassar på deras packcentral ute på en ekologisk äggård och sedan levereras en inspirerande matkasse med recept hem. De nomineras på grund av det arbete de gör, genom arbetet bidrar de till att de som beställer matkassen får en god måltid från noga utvalda produkter. Kassen är både hälsosam och enkel att tillaga, dessutom är den miljövänlig och har fokus på hållbarhet vilket är viktigt.

Nominerad privatperson/förening - rösta 1 - 20 mars Röstning

Smoothies to Sustain

Den gröna gärning som har utföts och anledning till nominering?
Smoothies to Sustain är en organisation som drivs av ungas tjejer som tror på att svinn inte finns. De startade Smoothies to Sustain som ett sätt att sprida medvetenhet om matavfall och viktigast att maten alltid går att rädda. Smoothies utdelas gratis för att främja hållbar och hälsosam livsstil för studenter. Smoothies to Sustain har sedan starten utvecklas till en icke vinstdrivande organisation. De erbjuder nu också olika tjänster och program som workshops, föreläsningar, evenemang och även guider om hur man räddar mat, var man än är. Vi skapar ett hållbart alternativ samtidigt som vi ökar medvetenheten, inspirerar och utbildar människor om matavfall. Av dessa anledningar tror jag att Smoothies to Sustain ska få priset Växjös gröna gärning så det kan pusha dem ännu mer till att fortsätta med sitt goda arbete.


Omställningsrörelsen (Omställning Växjö)

Den gröna gärning som har utföts och anledning till nominering?
Jag nominerar omställningsrörelsen för sitt kontinuerliga arbete att ställa om samhället till ett mer hållbart sådant. Deras syfte är att skapa förutsättningar för omställning på individnivå, gruppnivå och samhällsnivå för ett hållbart Växjö genom att:

  • Erbjuda en förändringsmöjliggörande mötesplats
  • Återskapa och vprda relationen till oss själva till varandra och till naturen
  • Bygga resiliens och stärka människors egen initiativkraft
  • Skapa samverkan mellan lokala omställningsaktörer
  • Vara en positiv kraft och visa på lösningar snarare än problem
  • Inspirera och inspireras av nationella och internationella omställningsinitiativ

De utgår från människors initiativ att tillsammans med andra skapa lokala hållbara strukturer, något som gagnar både dig och mig och därmed också hela samhället i stort.


Gösta Skoglund

Gösta är den som påverkat näringslivet i Växjö till den grad att vi idag ståttar med att vara den stad som har öververlägset flest KRAV-restauranger i landet, bara ett par färre än i Stockholm. Han är också hjärnan bakom den nationella tävvlingen Unga Ekokockar och ligger bakom mycket av idéerna som utvecklat MAT-mässan i Växjö till vad den är idag.

Gösta har ett långt förflutet som miljökämpe i Växjö. Från 70-talet och framåt engagerade han sig i Friluftsfrä¤mjandet och 1987 fick han Gösta Frohms Skogsmullestipendium för att ha initierat den nationella kampanjen "Strövare i klassen" som blev en stor framgång över hela landet. Han arbetade med flera projekt kring utepedagogik och lärande i skogen. Senare tog han initiativet att bygga en friluftsbas runt Fyllerydstugan med Mullekoja, Stenlada och äventyrsbana, idag är det ett populärt utflyktsmål. Genom föreningen Hälsoarena Fylleryd såg han till att bygga en handikappanpassad skogsslinga och vindskydd i Fyllerydskogen. Gösta är genom sitt långvariga engagemang Växjös miljökämpe nummer ett och förtjänar verkligen Växjös gröna gärning.


Carolina Smedberg - Miljöstation och PET-polis

Den gröna gärning som har utföts och anledning till nominering?
Vid varje besök jag gör på en miljöstation så plockar jag upp slängda sopor (tidningar, batterier, glas, metall med mera) det som någon lat person inte orka göra utan att de ställer det jämte kärlet.

Samt att jag är PET-polis både på jobbet och privat. Om någon har slängt PET-flaskor i soporna så tar jag upp dem. Om jag ser PET-flaskor ligga ute på gator eller naturen så tar jag upp dem. Samt glas tar jag alltid upp trasigt som helt. När jag ser något som ligger helt fel speciellt i parker/lekplatser eller naturen så plockar jag vad det än kan vara och lägger det i närmsta soptunna.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 augusti 2018
Hållbarhet och miljö