Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Kemikalier

Kemikalier är viktiga för vår tekniska utveckling och har gjort det möjligt för oss att ta fram många praktiska och bra produkter. Kemikalier finns överallt och omger oss i vardagen. På cirka 50 år har kemikalieproduktionen i världen ökat från mindre än 10 miljoner ton till över 400 miljoner ton per år. En del av alla kemikalier kan skada oss människor och vår natur.

Barn och unga är mer känsliga för kemikalier än vuxna. Det beror på att deras kroppar, till exempel hjärnan, hormonsystemet och immunsystemet, inte är färdigutvecklade. Barn har också tunn och ömtålig hud. De andas snabbare och äter och dricker mer i förhållande till sin vikt jämfört med vuxna. När de utsätts för samma mängd av ett ämne som en vuxen får de i sig mer i förhållande till sin vikt. Därför är det extra viktigt att vi skyddar barnen mot sådana kemiska ämnen och produkter som kan vara farliga (Kemikalieinspektionen).

Miljömål

I miljöprogrammet för Växjö kommun finns mål för att minska risken för att utsättas för kemikalier. Speciellt viktigt är detta i de miljöer som barn vistas i. Alla förskolor arbetar med att rensa ut leksaker och möbler som kan innehålla risker. Tuffa krav ställs i upphandlingar för inköp av leksaker
till kommunen. När kommunen bygger nya skolor och förskolor ställs höga krav på vilka material som används för att minska risken för skadliga kemikalier.

Kemikalieplan

Växjö kommun har antagit en kemikalieplan i januari 2017. I den finns en rad åtgärder som ska minska risken för att farliga kemikalier finns i kommunens verksamhet och åtgärder för att öka kunskapen om kemikalier i samhället.

OBS, det har blivit fel på sidan 12 under Fokusområde 5, under åtgärd 1 Utveckla kemikalietillsynen hos detaljhandeln. Där är aktiviteterna

1.1 Utöka kontrollen av kemiska ämnen i butik.
1.2 Utöka tillsynkontroll för kemikalier i byggvaror.

Vad gör kommunen?

Växjö kommun arbetar aktivt för att minska risken för att människan eller naturen ska utsättas för farliga kemikalier. I januari beslutade kommunstyrelsen om en kemikalieplan som pekar ut sex fokusområden som ska strukturera och samla kommunens arbete med kemikalier.

Kemikaliesmart förskola

Alla förskolor i kommunen arbetar med att rensa ut leksaker, inredning och material som kan innehålla farliga kemikalier.

Upphandling och inköp

Kommunen arbetar med att plocka fram rutiner för hur tuffa krav kan ställas i alla upphandlingar där det finns risk att produkter kan innehålla farliga kemikalier.

Miljö- och hälsoskyddskontorets tillsynsarbete

Kommunen kommer att utveckla och utöka tillsynen på kemiska produkter och produkter som kan misstänkas innehålla farliga ämnen. Ett speciellt fokus riktas mot produkter som vänder sig till barn.

Nybyggnation och renoveringar
Kommunen strävar efter att bygga så miljövänligt som möjligt med krav på att dokumentera alla material i byggnaden.

Inventering och utbyte av kemikalier
Kommunens egen verksamhet använder en stor mängd kemikalier. Genom att inventera och riskbedömma alla kemikalier kan de farligaste bytas ut mot mindre farliga och kommunen säkerställer att de kemikalier som används hanteras på ett säkert sätt.

Information
Genom att informera och utbilda för att öka kunskapen om riskerna med kemikalier ges företag och invånare en möjlighet att göra mer medvetna val i vardagen. Under Earth week anordnas t ex en förläsning om kemikalier i vardagen.

Vad kan jag göra?

Om vi använder kemikalier mer försiktigt, eller byter ut farliga produkter mot mer skonsamma minskar vi riskerna för miljön och för vår hälsa.

Kemikalieinspektionen har mycket information på sin webbplatslänk till annan webbplats om vad du som konsument kan tänka på vad gäller allt från småbarn till byggprojekt.

Några snabba tips för att minska kemikalierna i din
omgivning:

  • Se över vad du städar dit hem med. Många städprodukter innehåller onödigt många och farliga kemikalier. Såpa räcker i många fall långt.
  • Välj miljömärkta produkter så långt du kan. Även tvål och hudvårdsprodukter börjar få allt fler miljömärkta alternativ.
  • Tvätta nya kläder innan du anväder dem.
  • Köp närproducerat och gärna ekologisk mat. Skölj grönsaker noggrannt.

Har du små barn hemma? Läs kemikalieinspetktionens broschyrlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med råd till småbarnsföräldrar.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 mars 2018
Hållbarhet och miljö