Konsumtion

Alla produkter vi köper påverkar miljön på olika sätt, från tillverkning till att den blir avfall. Även när vi köper tjänster påverkar det miljön. Genom att handla mer hållbart kan du som konsument minska din miljöpåverkan.

Alla produkter vi människor handlar är producerade någonstans på jorden. Det har gått åt energi och råvaror för att tillverka produkten. Den har transporterats till din butik innan du handlar den hem till dig. När du använder produkten kanske det går åt energi för att använda den. När du inte längre vill ha den blir den till avfall. Produkter påverkar miljön från tillverkning till den blir avfall. Genom att handla mer hållbart kan du som konsument minska din miljöpåverkan.

Vad gör kommunen?

När kommunen köper produkter ställer inköparna krav på leverantören att uppfylla vissa krav för att produktionen ska vara så bra så möjligt för miljön. Just nu håller kommunen på att utveckla systemet för hur möbler och olika inventarier i kommunorganisationen kan få längre livslängd genom att reparera och laga eller bygga om när behoven förändras. Kommunen vill i allt större utsträckning anväda återbrukade möbler istället för att köpa nya.

Mål för ekologisk mat

Växjö kommun har höga mål för hur stor andel av maten som ska vara ekologisk och/eller närproducerad. År 2020 ska 80 procent av de inköp som görs vara av ekologiska och/eller närproducerade varor.

Måltidsorganisationen är de som lagar och distribuerar mat till Växjö kommuns förskolor, skolor och omsorgstagare. Förutom mål om att öka de ekologiska och/eller närproducerade livsmedlen finns också mål om att minimera matsvinn och att maten i så stor utsträckning som möjligt ska lagas från grunden.

Växjö kommuns mat och hållbara måltider

Invånarnas matinköp

Den offentliga maten står enbart för en liten del av all mat som säljs. Det mesta köper vi enskilda konsumenter. I miljöprogrammet finns ett mål att invånarnas matinköp ska ha 25 procent andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 augusti 2018
Hållbarhet och miljö