Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Integrationsmedel

Föreningar kan söka medel för att stärka integrationen i Växjö kommun. Ansökningstiden har gått ut och mer information kommer så snart beslut fattats.

Medel kan sökas för insatser som syftar till att stärka nyanlända barn, ungdomar och vuxnas möjligheter till etablering i samhället och främjar ett samhälle som präglas av ökad samhållning.

Vem kan söka

Föreningar kan, enskilt eller i samverkan med kommunala förvaltningar och bolag, myndigheter eller näringsliv, söka integrationsmedlen. Sökande föreningar ska följa Växjö kommuns regler för föreningsbidrag och regler för att värna om demokratin.

Mer information

Mer information och riktlinjer finns under relaterade dokument längre ner på sidan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2018
Hållbarhet och miljö