Vinnare av Mångfaldspris 2018

Grattis entreprenör Naimul Abd samt initiativtagarna till #metoo-uppropet #tystiklassen Disa Horner och Julia-Desirée Obitian som vunnit Växjö kommuns Mångfaldspris 2018!

Kommunstyrelsen i Växjö kommun har utsett vinnare av Mångfaldspris 2018. Vinnarna är entreprenören Naimul Abd samt initiativtagarna till #metoo-uppropet #tystiklassen Disa Horner och Julia-Desirée Obitian.

Mångfaldspriset vill uppmärksamma Växjöbor, företagare, organisationer, föreningar samt arbetsplatser som bedriver ett målmedvetet arbete för mångfald, sammanhållning och likabehandling av människor.

Priset delas ut på nationaldagen den 6 juni i Linnéparken från klockan 14.00.

Nationaldagsfirande i Växjö

Naimul Abd

Motivering: För entreprenören Naimul Abd är Växjö en drömstad där allt är möjligt om man fokuserar på tillväxt och mångfald! Naimul har varit i Sverige i knappt fyra år. Han har bidragit till att flertalet Växjöbor inspirerats att utveckla sitt entreprenörskap. Han vill bidra till ett Växjö där alla Växjöbor växer, utvecklas, trivs och lever utifrån sina egna önskemål och individuella förutsättningar som inte begränsas eller hindras av andras föreställningar om individens tillhörighet och bakgrund.

Som den serieentreprenör och investerare Naimul är, vill han göra Växjö till en Silicon Valley - fokuserad på mångfald. Han har lanserat flera tech-start-ups där han har bidragit till etableringen av mer än 30 entreprenörer – alla med olika personligheter, bakgrund, ursprung, åldrar och erfarenheter. Genom dessa start-ups har han bidragit till skapandet av digitala verktyg till nytta för invånare och lika rättigheter och möjligheter för alla. Genom sin rika globala erfarenhet av entreprenörskap har han dessutom lyckats hjälpa många personer med annan etnisk bakgrund att utveckla sina företag. För det och mycket annat erhåller Naimul Abd att uppmärksammas genom Växjö kommuns mångfaldspris 2018.

Disa Horner och Julia-Desirée Obitian

Motivering: Eleverna Disa Horner och Julia-Desirée Obitian startade tillsammans uppropet #tystiklassen som en del i #metoo. Ett antal vittnesmål om övergrepp, trakasserier och ofredanden samlades in från förskola till gymnasiet och ett urval av dessa publicerades i DN. Målet var att uppmärksamma det strukturella problem som sexuellt våld och ofredande i skolan innebär. Det är viktigt att unga människors röster får höras, och tack vare #tystiklassen har många bollar satts i rullning av politiker, skolor och eldsjälar.

Disa och Julia-Desirée har ett samhällsengagemang och vågar ta ställning och stå upp för de som är utsatta i samhället. De är med och påverkar den riktning samhället ska ta från nu och in i framtiden. Att unga tjejer är, och får vara, sådana förebilder för andra att se upp till är viktigt. För det och mycket annat förtjänar Disa Horner och Julia Desirée Obitian att uppmärksammas genom Växjö kommuns mångfaldspris 2018.

Mångfaldspriset

Mångfaldspriset är en del av Växjö kommunkoncerns arbete för att uppnå de målsättningar som finns i mångfaldsprogrammet. Priset består av ett diplom, ett konstverk och/eller en summa pengar.

Växjö är en öppen och inkluderande kommun där lika värde, rättigheter och möjligheter för alla människor är normen. Växjö kommun vill tillsammans med alla Växjöbor göra Växjö till en kommun som står upp för alla människors lika värde. Tillsammans skapar vi en kommun där alla har rätt att vara sig själva.

Bestämmelser för Växjö kommuns mångfaldsprislänk till annan webbplats

Priset utbetalas under förutsättning att beslut har tagits. Det är integrations- och mångfaldsberedningen som ger underlag till beslut och kommunstyrelsen som tar beslut utifrån de bestämmelser som gäller. Priset är ett diplom, ett konstverk och/eller en summa pengar.

Nomineringstiden tog slut den 16 april 2018.

Frågor besvaras av Suzana Mocevic, telefon 0470-410 00 eller e-post suzana.mocevic@vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juni 2018
Hållbarhet och miljö