Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Avloppsrening

Orenat avloppsvatten förstör våra sjöar och hav. Därför behöver det renas innan vattnet släpps tillbaka till naturen.

Avloppsvatten kan innehålla många olika föroreningar som obetänksamt spolas ner i toaletten. Det kan exempelvis vara skräp som t.ex. tops, bindor och kondomer, organiskt material, näringsämnen och miljöfarliga ämnen som t.ex. mediciner och kemikalier. 

Om vattnet släpps ut orenat måste syre i vattnet användas för att bryta ner smutsen. Det är ett problem eftersom de djur som lever i vattnet behöver syret i vattnet för att andas.

För mycket av näringsämnena kväve och fosfor bidrar till att övergöda hav, sjöar och vattendrag. Alger och andra organismer kan då växa onaturligt mycket och det blir så kallad algblomning.

De kommunala avloppsreningsverken är byggda för att rena hushållsspillvatten från organiskt material och näringsämnen som fosfor och kväve. Därför är det extra viktigt att inte spola ner mediciner och
kemikalier i toaletten eller släppa ut i vasken.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2017
Hållbarhet och miljö