Föreningar kan söka integrationsmedel

Nu kan föreningar söka medel för att stärka integrationen i Växjö kommun.

Medel kan sökas för insatser som syftar till att stärka nyanlända barn, ungdomar och vuxnas möjligheter till etablering i samhället och främjar ett samhälle som präglas av ökad samhållning.

Föreningar kan, enskilt eller i samverkan med kommunala förvaltningar och bolag, myndigheter eller näringsliv, söka integrationsmedlen. Sökande föreningar ska följa Växjö kommuns regler för föreningsbidrag och regler för att värna om demokratin.

Ansök senast 31 mars.

Mer information, riktlinjer och ansökningsblankett finns på sidan Integrationsmedel.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2018