Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Gemensam måltidsorganisation ger mycket goda resultat

Mer mat lagad från grunden, nästan allt kött och kyckling är svenskt, ökad likvärdighet och flera samordningsvinster. Det är några av de positiva effekterna av samordningen av kommunens måltidsorganisation.

2015 infördes en gemensam måltidsorganisation på Växjö kommun. Måltidsorganisationen ansvarar för måltiderna till kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg. Enligt en uppföljning som kommunen gjort har samordningen gett mycket goda resultat. Nu finns större likvärdighet – tidigare fanns stora skillnader i respektive enhets resurser till maten. Andelen livsmedel som är ekologiskt och/eller svenskt ökar och ligger nu på 73 procent. Nästan allt kött och kyckling är svenskt (98 respektive 97 procent).

- Vi väljer livsmedel med omsorg och är stolta över att vi nu köper så stor andel ekologiska och svenska livsmedel, säger Anneli Ekstedt, verksamhetschef måltidsorganisationen.

Även andelen mat som lagas från grunden har ökat med en samordnad måltidsorganisation och detsamma gäller valmöjligheterna. Att minska matens klimatpåverkan är nu också ett uttalat mål och nu erbjuds två maträtter varav minst en är vegetarisk dagligen i kommunen skolor. Enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser har andelen på särskilda boenden som var nöjda med hur maten smakar, ökat från 67 procent 2015 till 76 procent 2020. Det är fler än riket i övrigt, där siffran ligger på 74 procent.

En gemensam måltidsorganisation har även lett till minskad sjukfrånvaro bland personalen, kompetenshöjning och minskade kostnader.

- Mat och måltider är en viktig del av Hållbara Växjö 2030. Det är i sin tur även viktigt för att vi ska nå vår vision om att Växjö ska vara en fantastisk plats att bo, leva och verka på för invånare, företag och besökare – idag och i framtiden, säger Eva Johansson (C), kommunalråd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 september 2020