Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Luftmätning visar goda resultat

Kronobergs Luftvårdsförbund har presenterat 2019 års siffror för luftkvaliteten i länet och Växjö kommun. Mätningen visar att Växjö klarar miljökvalitetsnormer och Sveriges nationella miljömål.

Resultatet visar att Växjö kommun klarar alla miljökvalitetsnormer och nationella miljömål, både när det gäller kvävedioxid och luftpartiklar. Dessutom har Växjö kommun ett eget och tuffare mål gällande kvävedioxid som också uppfylls.

Om allt fler väljer att köra med odubbade vinterdäck, väljer att cykla eller åka kollektivt så kan den positiva utveckling som visats de senaste åren fortsätta,

- Det är glädjande att vi återigen kan konstatera att luften i Växjö är bra och att vi når de uppsatta målen, både nationellt och på lokal nivå. De goda resultaten är positiv trend som vi har sett under flera års mätningar, säger Anders Landin (L), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.


Om luftmätningen

I mätningarna mäts andelen kvävedioxid (NO2) i luften. Kvävedioxider är det som bildas från luftens kväve eller kvävet från bränsle vid bränsleförbränning i exempelvis fordonstrafik, arbetsmaskiner, värmeanläggningar. I mätningarna ingår även luftpartiklar som mäts i storlekarna PM10 och PM2,5. Luftpartiklar kommer främst från däckslitage, sand, långväga transporter, eldning, damm och havssalt.

Mätningarna samordnas av Luftvårdsförbundet och sköts av länets kommuner. I Växjö övervakas luftkvaliteten dygnet runt. Det finns tre olika mätstationer som mäter olika ämnen i luften beroende på var de är placerade.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 april 2020