Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Stort antal fjärilar borta efter torkan 2018

2018 var ett torrt år och mycket av växligheten på ängar och betesmarker torkade. Det i sin tur ledde till att fjärilslarverna fick svårare att hitta mat och många svalt ihjäl. Växjö kommuns senaste undersökning visar att så mycket som 90 procent av de mest drabbade fjärilarsarterna är borta i de undersökta områdena.

Växjö kommun har gjort uppföljningar av fjärilsfaunan från 2004 och framåt i och kring Bokhultets och Teleborgs naturreservat. Den senaste uppföljningen visar att för många fjärilsarter som violettkantad guldvinge, bastardsvärmare och gräsfjärilar återstår så lite som 10 procent av normalpopulationerna.

Årets undersökning visar samtidigt att det fortfarande finns en stor artrikedom med ovanliga fjärilsarter, men att antalet individer är riskabelt få. För att populationer av sällsynta arter ska klara sig från lokal utrotning krävs stora sammanhängande örtrika gräsmarksområden.

Växjö kommun har under de senaste åren genomfört en rad åtgärder som ska öka den biologiska mångfalden och gynna pollinatörer, bland annat genom att skapa fler betesmarker, ogödslade slåttervallar som slås sent, betesupphåll i hagar under juni och juli, anläggande av ängar och biparadis. Under sommaren 2019 minskades även andelen kortklippta gräsmattor i staden. Läs mer om vårt arbete med att gynna den biologiska mångfalden.

Bild på en mindre bastardsvärmare.

Mindre bastardsvärmare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 augusti 2019