Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Världsunikt projekt utvecklar smarta samhällsfunktioner i Växjö

Växjö kommun har idag fått besked att ett konsortium lett av kommunen vunnit ett unikt och prestigefullt EU-projekt som ska utveckla smarta, hållbara och konkreta digitala lösningar för ökad livskvalité för Växjö kommuns invånare, företag och besökare.

Syftet med projektet är att lösa riktiga samhällsutmaningar genom att sammanföra kommunala förvaltningar och kommunala bolag med näringslivets digitala innovatörer för att genom verksamhetsnära innovation utveckla digitala lösningar som möter samhällets olika behov.

Redan innan projektet startat finns dessutom identifierade behov. Exempelvis handlar det om utveckling av smarta värmesystem för fastigheter och ett stadsövergripande snöövervakningssystem som genom sensorer och kameror bidrar till att skapa helt nya möjligheter.

- Tanken är att samarbetet mellan verksamhet och innovatör ska bidra till utveckling av unika spetslösningar som dels löser specifika behov i Växjö och som dels ska kunna säljas av innovatören till andra kommuner eller utomlands. Det känns dessutom väldigt bra att vi ganska omgående kan komma igång med arbetet, säger projektutvecklare Bo Hjälmefjord.

Inom projektet kommer dessutom olika workshops genomföras där även kommunens invånare involveras. Genom detta blir samverkan och nyttan kring de digitala produkter som tas fram ännu större - och målbilden är tydlig. Projektet ska bidra till etablering av en gemensam IT-plattform, utveckling av minst tio digitala tjänster baserade på identifierade behov och utmaningar, samt minst sex digitala tjänster baserade på data.

- För oss är det väldigt viktigt att vara med i det här projektet. Här ges en fantastisk möjlighet för regionens många duktiga IT-innovatörer att ta sina affärsidéer vidare. Kanske är det här som nästa stora IT-lösning får luft under vingarna, då vill vi vara med och stötta med våra verktyg, säger Sandra Ruuda vd på Företagsfabriken.

Projektet är treårigt och går under namnet DIACCESS. Det startar 1 september 2019 och genomförs av Växjö kommun, Wexnet, Vöfab, WeXO genom Castellum, dizparc, Företagsfabriken, Goda Hus samt Linnéuniversitetet. Budget är på cirka 45 miljoner kronor varav 36 miljoner kronor är bidrag från EU-programmet Urban Innovation Actions. Resterande budget består till stor del av tidsresurser från projektets deltagande aktörer.

Om Urban Innovation Actions (UIA)

UIA är ett nytt EU-program som riktar sig till städer med över 50 000 invånare och som i samverkan mellan olika aktörer vill utveckla världsunika innovationer för hållbar samhällsutveckling. UIA finansierar för närvarande 55 projekt i 17 olika europeiska länder. I Sverige finns än så länge bara ett annat projekt, nämligen ”Fossil Free Energy Districts” (FEDlänk till annan webbplats) som drivs av Göteborgs stad/Johannisbergs Science Park med bland annat Chalmers, RISE och Ericsson som partners. Mer om UIA på www.uia-initiative.eu/enlänk till annan webbplats

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 augusti 2019