Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Internationella nätverk och organisationer

Exportrådet

Har du en unik produkt som du vill sälja utanför Sveriges gränser ger Exportrådet gratis råd till företag som vill ut på exportmarknaden.

För småföretag med högst 50 anställda och en omsättning på högst 10 miljoner euro erbjuds Exportstegen - en kostnadsfri rådgivning på fyra till sex halvdagar per kalenderår. Då går man igenom nuläget, motiv, produkt och försäljningsinriktning. detta utmynnar i en affärsplan.

Kontakt

Karin Darlington
Exportrådgivare i Kronobergs län
Telefon: 0470-70 74 05 eller 070-46 87 733
E-post: karin.darlington@swedishtrade.se,
Webbplats: www.swedishtrade.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network kan hjälpa små och medelstora företag som är intresserade av den europeiska marknaden. Det kan handla om att skaffa en ny affärspartner, skaffa information om ny marknad i Europa, eller att hitta ny teknik. Enterprise Europe Network ger också råd om EU-
lagstiftning och kan vara bollplank vid en internationell satsning. Varje Enterprise Europe kontor har en värdorganisation och här i Kronoberg är det ALMI Företagspartner.

Europa Direkt Södra Småland

Europa Direkt Södra Småland har bl a som övergripande uppgift att stimulera till projekt genom rådgivning, information om EU:s fonder samt hjälp med ansökningar och samarbetspartners i andra länder, engagera ungdomar för det europeiska samarbetet och volontärarbete, arrangera konferenser samt hålla utbildningar och föredrag om viktiga EU frågor och EU:s fonder och program.

Kontakt

Telefon: 0470-72 47 52
Webbplats: www.eudirect.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2017