Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Infartsskyltar

Marknadsför ditt event på de sju infartsskyltar som finns runt om centrum. Skyltarna är endast ämnade för eventmarknadsföring.

Bokning av skyltplats

Det finns möjlighet att boka hela skylten (3/3), alternativt 2/3 eller 1/3 av skylten.

Du bokar plats genom att mejla till info@vaxjo-co.se eller ringa till 0470-73 32 60.

Tänk på att budskapet bör vara enkelt och kortfattat.

EcoSign producerar skyltarna och original ska levereras till hakan.kroon@ecosign.se senast 3 veckor innan montering. Bytesdag av skyltar är måndagar.

Bokningstid

3/3 - max 2 veckor
2/3 - max 4 veckor
1/3 - max 4 veckor

Priser

Kund tillhandahåller original som digitalsprutas på folie:

  • Plåtstorlek 1465x1464mm 14200 kr inklusive uppsättning/demontering
  • Plåtstorlek 1465x976mm, 11100 kr inklusive uppsättning/demontering.
  • Plåtstorlek 1465x488mm, 8000 kr inklusive uppsättning/demontering.

Priserna är angivna exklusive moms.

Här finns skyltarna:

  • Handelsplats I11
  • Infart till Samarkand från motortrafikleden
  • Infart från Kalmar vid Fagrabäcksskolan
  • Infart från Hovshaga på Liedbergsgatan
  • Simhallen
  • Smaland Airport
  • Söderleden

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2018
Jobb och företag