Expansiva Växjös frukostträff den 22 september 2006

Växjö lockar med en tjock och en smalInbjudan till Delta Garden, inflyttarnas syn på Växjö, träbyggnadssatsningar samt var kulturen ska verka och visa sig var ämnen som berördes vid höstens första frukostmöte.

Ulf Myrestam, chef för teknik och metodutveckling inom SVT Syd, presenterade Delta Garden som en mötesplats för akademi, näringsliv, media och samhälle. Delta står för deltagande i den blomstrande verksamhet där SVT är en av ”blommorna”. Mediehuset byter namn till Delta. Ca 1 000 nyinflyttade Växjöbor har blivit tillfrågade vad de tycker om Växjö. Anna Karlsson, projektsamordnare, redovisade de närmare 400 svar som inkommit. Svaren är uppdelade på arbetande och studerande. 75 % av studenterna och närmare 90 % av de arbetande är nöjda eller mycket nöjda med Växjö och ca 70 % i båda grupperna skulle rekommendera andra att flytta hit.
För fler resultat, läs Inflyttarenkät 2006 och Medborgarundersökning till höger. Den 21 september 2006 hade Växjö 78 258 invånare, en ökning under året med närmare 900 personer. Antalet nyfödda har ökat med drygt 10 %. Invandringen bidrar också till ökningen. Växjö ska positionera sig som staden där man storsatsar på att bygga högt och mycket i trä, var Södras koncernchef Leif Brodén budskap. För att kunna bygga kostnadseffektivt krävs standardiserade metoder, ett arbete som påbörjats på många håll i Europa. Ett viktigt steg på vägen är CBBT, Centrum för byggande och boende med trä där Södra ingår, som satsar 100 miljoner kr under de kommande fem åren på att öka andelen trä i byggande. Träet återkom när Erland Ullstad, arkitekt och Bengt Adlers, konsthallschef, framförde sina tankar om hur Växjö ska sätta kulturen i centrum. Staden växer, nya människor flyttar in, kraven ökar men ökar utbudet i samma takt? Ökat har i alla fall besökarna i nya konsthallen, från 7 000 personer sista året i gamla lokalen till 17 000 personer sedan februari då man flyttade in i nya lokalen. På stående fot lovade det nya majoritetskommunalrådet Bo Frank att han skiftar fot och hädanefter inte kommer att se nuvarande lokal som tillfällig. Ullstad redovisade sitt uppdrag med att koncentrera kulturen till museiparken för att få samverkansvinster mellan Smålands museum, Emigrantinstitutet, konsthallen och ett ev konstmuseum. Med nya lokaler skulle även Xperimenthuset passa in som lockbete för hela familjen. Här skulle också finnas plats för en öppen scen, textverkstad i Pär Lagerkvist-gården, en "spansk trappa" på gaveln mot sjön och mycket mera. Bengt Adlers visade en bild från Louisiana med kaféets uteservering. Hans uppmaning till publiken att kisa lite och istället för Öresund se Växjösjön och museiparken möttes med applåder. Avslutningsvis tog konsthallens kvinnoskulpturer plats på vita duken, en attraktion som Adlers tror kan bli lika stor som sina kusiner havsfruen i Köpenhamn och Mannicken Pis i Bryssel. ”Alla” vill bli fotograferade med kvinnorna. Nästa Expansiva Växjö-träff blir i det nya mediehuset Delta den 11 december.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017
Jobb och företag