Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Småländska klurigheter

Morgonen började som vanligt med mingel och kaffe innan Sven-Åke Berggren, vd för Scandinavian Supply Chain AB hälsade välkommen till fd ICA-lagret i Räppe, vilket nu fyllts med ny verksamhet.Akuta framtidsmöten för att hantera dagens finans- och arbetsmarkandsläge samt finna lösningar för framtiden, medförde vissa ändringar i programmet. Bo Frank ersattes av Åsa Karlsson (s) från kommunstyrelsens arbetsutskott och Thomas Carlzon, vd IKEA AB inledde morgonen för att hinna i tid till nästa möte. 

Gemensamt arbete - En agenda

Thomas Carlzon, vd IKEA AB,  ingår i Landshövdingens framtidsgrupp och har tydliga ståndpunkter på vad som måste göras för att kunna möta framtiden framgångsrikt.
- En röst, en agenda, en genomförare.
En gemensam agenda för regionen upprepade Thomas behovet av vid flertalet tillfällen. Samverkan är av yttersta vikt precis som en vision med tydliga strategier för Kronobergs län. 

Gemensamt varumärke - Småland

Vi har alla ett gemensamt intresse i att stärka och utveckla regionen, menar Thomas. Småland är vårt gemensamma varumärke som vi måste stärka och tydliggöra. Han beskriver Småland som platsen där hårt arbetande människor utvecklat förmågan att leva på marginaler och göra det bästa möjliga av de resurser som finns.
- Smålänningar är envisa, sluga och listiga.Ett universitet i världsklass var en annan punkt som Thomas framhävde vikten av.
- Det spelar ingen roll om det är om 10 eller 100 år. Det är riktningen som är viktig.
Med ett framgångsrikt universitet attraherar vi studenter som kan bli attraktiv arbetskraft för regionens näringsliv.Johan Sjöberg, vd Möbelriket, deklarerade tydligt att även han håller med Thomas och att de här kan göra gemensam sak. Thomas påpekade också att IKEA behöver hjälp av övriga näringslivet i flera frågor. Många gånger får de svaret ”Det kan väl ni lösa själva”. Det kan de, men konsekvensen är att ingen annan får nytta av deras insatser, som exempelvis kollektivtrafik mellan stationen och IKEA. 

Sju fotbollsplaner fylldes med ny verksamhet

Sven- Åke Berggren, vd Scandinavian Supply Chain berättade hur de skapat ett logistikcentrum i Växjö och nu fyllt det gamla ICA-lagret i Räppe med ny verksamhet. Scandinavian Supply Chain har skapat ett nätverk av olika företag som tillsammans erbjuder tjänster inom lagerhållning, transporter, logistiklösningar, etc. Man ser Växjö som en strategiskt placerad ort för sin verksamhet där infrastrukturen är väl fungerande och där utvecklingsambitionerna är stora. Lokalerna består av 50 000 kvadratmeter där endast 7 000 kvadratmeter kyld yta står tom. Scandinavian Supply Chain har 43 anställda, alla tidigare anställda i ICA. En sann success story med andra ord! 

Universitet och näringsliv i samverkan

Helena Forslund från Växjö universitet visade på flera olika exempel av logistikprojekt som studenterna i logistik vid Växjö universitet genomfört. Det rörde sig om bland annat miljökonsekvensberäkningar, emballageanvändningens kostnader och miljöpåverkan, förpacknings- och etikettflöde. Behovet av genomtänkt logistik präglar de flesta verksamheter idag. Helena tog som exempel de trähusbyggen som görs i Växjö idag, där är det ”just in time” leverans som gäller. Att lagerhålla en hel våning är helt omöjligt. Det finns flera företag i Växjö som med stor säkerhet har en frågeställning de vill ha hjälp med att besvara, menade Helena. Hon framhöll att man gärna tar emot olika uppdrag från näringslivet, det ger ett starkt mervärde för både studenter, universitet och näringsliv.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017
Jobb och företag